Privacy policy

 

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan FutureNL overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. FutureNL wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. FutureNL mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat FutureNL de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.