Legal Notice

 

Gebruik digi-klooikoffer en lesmateriaal

Gebruik van de digi-klooikoffer en het lesmateriaal is voor eigen risico. Stichting FutureNL en Stichting Lekkersamenklooien zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade en ongelukken die voortkomen uit gebruik. Gebruik uitsluitend in een omgeving onder begeleiding van een volwassene.

 

Doel van de website

De website van expeditie micro:bit  is bedoeld om informatie te bieden over expeditie micro:bit.

Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, juridisch advies of een equivalent daarvan.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

 

Gebruik van de website

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan FutureNL niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer FutureNL op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal FutureNL zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met FutureNL.

FutureNL spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

FutureNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.

 

Persoonsgegevens en privacy

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van expeditie micro:bit.. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van expeditie micro:bit moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van expeditie micro:bit moet duidelijk zichtbaar zijn.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met FutureNL.

FutureNL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan FutureNL overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. FutureNL wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. FutureNL mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat FutureNL de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.