Micro:bit

Stichting FutureNL

Digitaal vaardig

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Stichting FutureNL draagt op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Toekomstgericht onderwijs

Stichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.

Micro:bit

Onze aanpak

Stichting FutureNL wil ieder kind in het Nederlandse basisonderwijs laten kennis maken met technologie. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen en worden gratis CodeUren aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten en bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.

CodeUur

Stichting FutureNL organiseert het hele jaar op iedere vrijdag gratis CodeUren. Wil je een gratis CodeUur krijgen in groep 7 of 8 van de basisschool? Dat kan! We koppelen een vrijwillige professional uit het bedrijfsleven aan de les die jij aanvraagt. Je krijgt uiterlijk twee weken van te voren te horen wie er komt lesgeven. Een CodeUur vindt plaats op vrijdag aan het begin van de lesdag (meestal tussen 8.30 en 9.30 uur). Vraag hier een CodeUur aan.

Aan de slag met nog meer GRATIS lesmateriaal?

Heb je de smaak te pakken? Naast expeditie micro:bit heeft Stichting FutureNL heeft een online platform waar de leerlijn digitale geletterdheid de basis vormt voor heel veel gratis beschikbaar lesmateriaal.

Het doel van Stichting FutureNL is dat ieder kind in het Nederlandse basisonderwijs kennis maakt met technologie. Hiervoor ontwikkelen we in samenwerking met TU Delft en Openbaar Onderwijs Groningen een leerlijn digitale geletterdheid en lesmaterialen.